Vår idé

Vi är en en fastighetsutvecklare som förvaltar förtroenden. Ditt förtroende som kund, men också kommunens förtroende på resan fram till ett färdigt projekt.

Vi tänker att de bästa projekten är de som verkligen blir av och därför lever vi med en ständig dialog om skönhet, hälsa och ekonomi. Långsiktigt hållbara lösningar för människor och samhälle är den bästa affären på lång sikt.

Vi bygger rum runt människor och sätter därför en god livsmiljö i centrum för varje beslut vi tar. Vår stadsplanering inspireras av platsens förutsättningar och stadsrummets allmänna kvalitet. Framtidens arbetsrum för människor har lika stor betydelse som familjens vardagsrum. Rummens kvalitet bestäms av de som ska leva i dem. Skönhet, hälsa och ekonomi hör ihop i en helhet och vi tummar inte på något av dessa mål. Vi vill vara moderna realister – för den bästa lösningen är den som verkligen blir av till högsta möjliga kvalitet.

Tomas & Ola

Våra kompetenser


Vårt team


Ola Jansson
Grundare & CEO
Tomas Rudin
Grundare & Senior Advisor


Visa alla


Vår process


01
Behovsanalys
Vi tror på hållbar stadsutveckling som skapar värde för alla; fastighetsägare, kommuner och boende. Därför gör vi alltid en noggrann analys av samhällsbehov som grund till våra idéer på ritbordet. När privata fastighetsutvecklare och kommuner samverkar från start ges bra förutsättningar för den bästa planeringen och praktisk genomförbarhet.
02
Affärsupplägg
Tillsammans med erfarna affärsutvecklare kan vi erbjuda ett fullständigt affärsupplägg för projektet, redo för genomförande. Vi sköter kontakter, förhandlingar och ser till att avkastning och förvaltning möter era affärskrav.
03
Genomförande
På TOOLGATE har vi samlat några av byggbranschens mest erfarna och meriterade experter, som driver projektet från idé till slutförande, tillsammans med er.