Vår idé

Vi är en fastighetsutvecklare som förvaltar förtroenden. Ditt förtroende som kund, men också kommunens förtroende på resan fram till ett färdigt projekt.

Vi tänker att de bästa projekten är de som verkligen blir av och därför lever vi med en ständig dialog om skönhet, hälsa och ekonomi. Långsiktigt hållbara lösningar för människor och samhälle är den bästa affären på lång sikt.

Vi bygger rum runt människor och sätter därför en god livsmiljö i centrum för varje beslut vi tar. Vår stadsplanering inspireras av platsens förutsättningar och stadsrummets allmänna kvalitet. Framtidens arbetsrum för människor har lika stor betydelse som familjens vardagsrum. Rummens kvalitet bestäms av de som ska leva i dem. Skönhet, hälsa och ekonomi hör ihop i en helhet och vi tummar inte på något av dessa mål. Vi vill vara moderna realister – för den bästa lösningen är den som verkligen blir av till högsta möjliga kvalitet.

Tomas & OlaVåra Kompetenser