Toolgate kombinerar tre viktiga kompetenser för fastighetsutveckling.

1. Stadsutveckling – Public Affairs: samverkan med kommun och samhälle är helt avgörande i framväxt av ett bra fastighetsutvecklingsprojekt. Vi hanterar alltifrån tidiga skeden med visioner och program till bygglovsprövningar. Myndighetskontakter och beslutsprocesser är viktiga delar i alla våra projekt.

2. Affärsutveckling – Business Development: vi är din partner inför paketering av genomförbara idéer. Vi löser förberedande kalkylering, affärsanalys, nödvändiga riskanalyser och finansiering. Vi är gärna affärspartner i hela eller delar av ditt projekts olika faser.

3. Projektledning – Project Management: vi leder utvecklingsprojekt i mål. Toolgate har egna projektledare med lång erfarenhet av byggprojekt. Vi tar ansvarar för hela projekts genomförbarhet och garanterar framdriften av leveranser till rätt kvalitet i tid. Vi kan driva tidiga skeden till byggstart.

TOOLGATEs tre kompetenser PA, BD och PM är med i alla våra processer. Vi tänker ihop och skapar genomförbarhet. Vår devis är att de bästa visionerna är de som kan genomföras. Därför måste vi tänka både samhälle, skönhet och ekonomi.


 

 

Ola Jansson
Grundare & CEO

Ola är en erfaren fastighetsutvecklare med en bred bakgrund inom bygg, fastigheter och infrastruktur. Ola hjälper till att hitta rätt affärskoncept och lösningar på dina affärsutmaningar.

0705-83 55 81
ola.jansson@toolgate.se

Tomas Rudin
Grundare & Senior Advisor

Tomas är f.d. politiker som numera är en efterfrågad konsult specialiserad på public affairs. Tomas har 25 års erfarenhet av politik och samhällsplanering. Tomas hjälper dig att navigera bland myndigheter och beslutsfattare.

0704-64 90 13
tomas.rudin@toolgate.se

Tomas Jacobsen
Projektledare

Tomas är en erfaren projektledare som genomfört flera stora projekt i Stockholm bl.a. Fredriksdal i Hammarbysjöstad. Tomas leder och säkerställer genomförandet av projekt inom Toolgate.

0707-22 85 51
tomas.jacobsen@toolgate.se

Tony Chahrstan
Affärsutveckling & Analys

Tony är civilingenjör och företagsekonom med erfarenheter inom försäljning, projektutveckling och värdering.

0730-64 78 95
tony.chahrstan@toolgate.se

Michael Purasell
Affärsutveckling & Analys

Michael är civilingenjör från KTH och har tidigare erfarenheter inom transaktion och analys från konsultbolaget Svefa.

0700-48 45 55
michael.purasell@toolgate.se